Série cvičení z české gramatiky

Illustration for grammar textbooks

Série čtyř cvičebnic české gramatiky s látkou prvního stupně ZŠ. Cvičebnice jsem ilustroval veselými obrázky, autorem textu je ing. Petr Šulc Ph.D. Jednotlivé tituly jsou zaměřeny na procvičení vyjmenovaných slov, vzorů podstatných jmen, shody podmětu s přísudkem a pravopisu přídavných jmen a zájmen.