Ilustrace pro časopis Pojď si hrát

Illustration for kids magazine

Do měsíčníku Pojď si hrát jsem pravidelně přispíval ilustracemi v letech 2008 až 2010, kdy se časopis přestal vydávat. V průběhu těchto dvou let jsem do časopisu nakreslil a namaloval spoustu komiksů, her a veselých obrázků.