Nabízím ilustrace, kreativní grafiku, animace a multimediální tvorbu

I offer illustration, graphic design, animation and multimedia creation

- Ilustrace

- Animace

- Letáky, plakáty, katalogy, atd.

- Multimediální tvorba

- Prostorová tvorba

- Digitální fotografie

- a další...


- Nabízím osobní přístup, pečlivost a nadšení pro věc.
- Pracuji s Adobe CS5.
- Používám výhradně legální software.

- Illustration (classic and digital techniques)

- Animation (classic and 2D digital techniques)

- Leaflets, posters, catalogues, etc.

- Multimedia creation

- Spatial creation

- Digital photo

- and more...


- I offer personal attitude and enthusiasm for your project.
- I use Adobe CS5.
- I work only with legal software.

Informace o mně

About me
Photo

 

Kdo je BcA. Libor Drobný

Narodil jsem se roku 1984 v Poličce. Vystudoval jsem Filmovou školu ve Zlíně, obor Výtvarné zpracování animovaného filmu, a pak Univerzitu Tomáše Bati, fakultu Multimediálních komunikací, obor Klasická animace. Pracoval jsem na rozmanitých projektech, které si můžete prohlédnout v mém portfoliu.

Pracuji na volné noze ze svého domova a mými klienty jsou lidé a firmy z celé ČR i zahraničí. Přijímám zakázky z oblastí ilustrace, animace, kreativní grafiky, prostorové tvorby, digitální fotografie aj. Pokud máte o spolupráci zájem, budu rád, pokud mě kontaktujete.

 

Who is BcA. Libor Drobný

I was born in 1984 in Polička (Czech Republic). I studied Film School Zlín and Tomas Bata University, Faculty of Multimedia Communication. I work on various projects such as book illustration, animation, clothes design, spatial creation etc. Now I live and work in Litomyšl (Czech Republic).

I work as a freelancer for clients from Czech Republic and also for international clients. If you like my work you can contact me for cooperation.

 

Obsah těchto stránek je autorsky chráněn / All contents of this website is copyrighted: 2012 © Libor Drobný

Vytvořila / Created by Lucie Košutová. Poslední aktualizace / Last update: 23.7.2012